piątek, 30 marca 2012

Benedykt XVI

"W rzeczywistości tylko przez adorację można dojrzeć do głębokiego i autentycznego przyjęcia Chrystusa. I właśnie w tym akcie osobowego spotkania z Panem dojrzewa także posłannictwo społeczne, zawarte w Eucharystii, które ma na celu przełamanie barier nie tylko między Panem a nami, ale także i przede wszystkim barier odgradzających nas od siebie nawzajem".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.niskowa.pl/?page=32

Fotografia pochodzi ze strony: