piątek, 31 grudnia 2010

Św. O. Pio

"Dzięki łasce Bożej, jesteśmy u zarania Nowego roku. Czy ujrzymy jego koniec, to tylko Bóg wie. Ten rok powinien być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów przeszłości i czynieniu (dobrych) postanowień na przyszłość. Niech więc wraz z nimi idą w parze również święte działania".
Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: