piątek, 17 grudnia 2010

Sługa Boży Jan Paweł II

"Maryja musi się znajdować na wszystkich drogach codziennego życia Kościoła. Poprzez jej macierzyńską obecność Kościół nabiera szczególnej pewności, że żyje życiem swojego Mistrza i Pana, że żyje Tajemnicą Odkupienia w całej jej życiodajnej głębi i pełni, i równocześnie ten sam Kościół (...) usykuje także jakby doświadczalną pewność, że jest po prostu bliski człowiekowi, każdemu człowiekowi".

Tekst pochodzi z książki: Wincenty Łaszewski, Koniec świata według Maryi, Fundacja "Nasza Przyszłość', 2010, str. 290.

Fotografia pochodzi ze strony: