poniedziałek, 5 września 2016

Św. Tomasz z Akwinu

"Ducha Pisma Świętego poznaje się z życiorysów świętych, ono bowiem jest natchnieniem ich czynów".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: