piątek, 15 kwietnia 2016

Św. Jan Paweł II


"Bądźcie wierni łasce swego chrztu, umacniajcie ją przez bierzmowanie, ożywiajcie ją Eucharystią i sakramentem pojednania".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/wilno_05091993.html


Fotografia pochodzi ze strony:
http://janchrzciciel.tychy.pl/sakramenty/chrzest-i-roczek