sobota, 19 lipca 2014

Św. Katarzyna

"Jeżeli wypadnie kapłanowi być sługą Krwi Chrystusa, posługa ta czyni Boską jego godność i wprowadza obowiązek czci od wszystkich: czci należnej samemu Bogu i Tej chwalebnej Krwi"

Tekst pochodzi ze strony:
http://naszdziennik.pl/wp/86339,19-lipca.html


Fotografia pochodzi ze strony:
http://prorocykatolik.pl/Przez-Komuni%C4%99-%C5%9Aw--na-r%C4%99k%C4%99-nie-podnios%C4%85-si%C4%99-Narody.php