środa, 11 czerwca 2014

Św. Grzegorz z Nyssy

"Jeśli kto oczyści swe serce od wszelkich stworzeń i wszelkiego niewłaściwego przywiązania, wówczas w swym własnym pięknie dostrzeże odbicie Bożej natury".