piątek, 15 marca 2013

Franciszek I


"Kiedy nie wyznaje się Jezusa Chrystusa, przypominają mi się słowa Léona Bloya: „Kto nie modli się do Boga, modli się do diabła”. Kiedy nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, to wyznajemy doczesność diabła, doczesność szatana".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: