sobota, 2 lipca 2022

Słowa Matki Bożej


"Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji zadośćuczynienia Mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia".

Tekst pochodzi ze strony:
http://fatima.pl/objawienia/nabozenstwa

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 1 lipca 2022

Św. Małgorzata Maria Alacoque"Jak słodko jest umierać, gdy się miało wytrwałe nabożeństwo do Najświętszego Serca kogoś, kto nas będzie sądził"


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 5 czerwca 2022

Św. Jan Paweł II


"Duch Święty, zjednoczony tajemniczą więzią Boskiej komunii z Odkupicielem człowieka, stanowi o ciągłości Jego dzieła: z Niego bierze i wszystkim przekazuje, chodząc nieustannie w dzieje świata poprzez serce człowieka. Tutaj staje się On — jak głosi liturgiczna Sekwencja z uroczystości Zielonych Świąt — prawdziwym Ojcem ubogich, Dawcą darów i Światłością sumień. Staje się słodkim Gościem dusz, którego Kościół nieustannie wita na progu wewnętrznej tajemnicy każdego człowieka. Przynosi On bowiem ochłodzenie i odpoczniecie wśród trudów, wśród pracy ludzkich rąk i umysłów. Przynosi odpoczynek i ulgę pośród spiekoty dnia, wśród niepokojów, walk i zagrożeń każdej epoki. Przynosi wreszcie pociech wówczas, gdy serce ludzkie płacze i doświadcza pokusy rozpaczy".

Tekst pochodzi ze strony:
https://misyjne.pl/przerwa-artykul/10-cytatow-o-duchu-swietym-ktore-warto-znac/

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 4 czerwca 2022

Słowa Matki Bożej


"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

Tekst pochodzi ze strony:
http://parafiasadlinki.pl/nabozenstwo-do-nsnmp-i-sobota-miesiaca

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 3 czerwca 2022

Słowa Pana Jezusa


"To umiłowane Serce będzie królowało wbrew sprzeciwu szatana i jego poddanych. Pragnie Ono wejść w majestacie i blasku do domów książąt i królów, aby było uczczone i uwielbione w takie mierze, w jakiej było wzgardzone, zbezczeszczone i uniżone w Swej Męce".
niedziela, 8 maja 2022

Słowa Anioła, Fatima, lato 1916r.


"Ze wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę w intencji zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest On (Bóg) obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników".

Tekst pochodzi ze strony:
https://fiatmariae.pl/duchowosc-niewolnikow-niepokalanego-serca-maryi/

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 7 maja 2022

Słowa Matki Bożej


"Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji zadośćuczynienia Mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia".

Tekst pochodzi ze strony:
http://fatima.pl/objawienia/nabozenstwa

Fotografia pochodzi ze strony: